© Copyright 2018.  No animals were harmed in the making

JL

“Wo shi yi ge zi sun”, 2014.

Performance. Guangzhou LIVE, China